AkvarieGuiden - Statomaten

Här visas statistik över vad som har svarats på frågorna.
Antal svar som kommit in är 24 st.

Vill du ha lösenord på presentationssidorna på listans hemsida?
 Ja 13 54%
 Nej 11 45%

Vill du ha kvar arkiven som finns på onelist? (Bara medlemmar kan läsa)
 Ja 21 87%
 Nej 3 12%