Hem

medlemmar
Lotta Blomberg

Jag heter Lotta Blomberg och har Fibromyalgi.

Jag är 40 år, skild, 4 barn (12-22 år), 1 barnbarn.

Jag är ordförande i Reumatikerföreningen Håbo-Bålsta, och jag är sammankallande i Centrala rådet Fibromyalgi-Mjukdel.

Jag uppbär sjukbidrag just nu.

Email: leo_simson@hotmail.com